Меню
Благотворительность
Наши партнеры
Наш опрос
Наш архив
Наши кнопки
Если Вам понравился наш сайт и Вы хотите его поддержать и помочь в его развитии, то разместите текстовый код у себя на сайте или блоге. Мы будем искренне признательны Вам за поддержку.

Библиотека Успеха. Все для Вашего Саморазвития


Библиотека Успеха. Все для Вашего Саморазвития


категория:  Экономика, Финансы
опубликовано: 5 марта 2012   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
Панасовський Ю.В. та ін. - Оцінка активів підприємстваНазвание: Оцінка активів підприємства
Автор: Панасовський Ю.В., Семененко Б.А., Теліженко О.М. та ін
Издательство: Університетська книга
Год: 2009
ISBN: 978-966-680-464-1
Страниц: 512
Язык: украинский
Формат: pdf
Размер: 91,86 Мб

У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії незалежної оцінки вартості майна, майнових прав і бізнесу, а також питання організації оцінки як професійної діяльності. Викладені основні поняття і принципи оцінки, теоретичні засади визначення оціночної вартості, методи оцінки, а також особливості оцінки окремих видів майна, особливості визначення вартості при різних призначеннях оцінки, моделі капіталізації вкладень.
категория:  Бизнес, Менеджмент, Экономика, Финансы
опубликовано: 24 января 2012   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
Мунін Г.Б. та ін. Управління сучасним готельним комплексомНазвание: Управління сучасним готельним комплексом: Навчальний посібник
Автор: Мунін Г.Б. та ін.
Издательство: Ліра-К
Год: 2005
ISBN: 966-351-015-3
Страниц: 520
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 9,33 Мб

У навчальному посібнику розглянуті сучасні концепції управління готельним комплексом, що базуються на теоретичних і практичних основах теорії управління. Практичне значення посібника полягає в тому, що він дозволяє фахівцям різного рівня одержати певні знання з управління різними підрозділами готельного комплексу, уміло будувати підструктури і колектив, планувати свої дії відповідно до нових технологій, приймати найбільш оптимальні управлінські рішення. Наведено велику бібліографію.
Посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, учених і фахівців з управління, науковців і підприємців.
категория:  Экономика, Финансы
опубликовано: 12 января 2012   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
Куриленко Т.П. Проектне фінансуванняНазвание: Проектне фінансування: Підручник
Автор: Куриленко Т.П.
Издательство: Кондор
Год: 2006
ISBN: 978-966-351-004-8
Страниц: 208
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 3,5 Мб

У підручнику розглянуто основні питання курсу «Проектне фінансування»: мотивація і сутність проектного фінансування; передінвестиційні дослідження; обґрунтування доцільності інвестиційного проекту; бюджетування капіталу; підрядні тендери та контракти; проектно-кошторисна документація; експертиза проекту; фінансове забезпечення інвестиційних проектів; впровадження інвестиційних проектів; моніторинг інвестиційних проектів.
категория:  Экономика, Финансы
опубликовано: 2 декабря 2011   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет
Название: Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник
Автор: Кондраков Н. П.
Издательство: Проспект
Год: 2011
ISBN: 978-5-392-01750-8
Страниц: 504
Язык: русский
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 44,42 Мб

В учебнике изложены основы бухгалтерского учета, его формы и правила ведения, раскрыты особенности ведения финансового и управленческого учета, планирования и анализа финансовой деятельности организаций. Особое внимание уделено особенностям составления бухгалтерских записей в финансовом учете.
Учебный материал в книге представлен в последовательности совершения производственного процесса в организациях: создание уставного капитала, приобретение основных средств, нематериальных активов, осуществление производственного процесса, реализация готовой продукции и т.д., что позволяет последовательно и детально изучить все особенности учета. По каждой главе приведены вопросы для самоконтроля и лучшего усвоения и закрепления изучаемого материала.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов и колледжей, работников бухгалтерских, экономических и финансовых служб, руководителей организаций, менеджеров.
категория:  УЧЕБНИКИ » Финансы
опубликовано: 20 ноября 2011   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях
Название: Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: Навч. посібник
Автор: Данілов О.Д., Паєнтко Т.В.
Издательство: ЦУЛ
Год: 2011
ISBN: 978-611-01-0238-4
Страниц: 256
Язык: украинский
Качество: нормальное
Формат: pdf
Размер: 7,48 Мб

У навчальному посібнику висвітлюються сутність, основи та завдання організації фінансів підприємств. Розглянуто базисні теоретичні поняття фінансів підприємств та розкрито практичні аспекти здійснення фінансової роботи. Докладно висвітлено сутність і структуру необоротного та оборотного капіталу підприємств, окремі аспекти його формування та показники, які характеризують ефективність його використання. Приділено увагу оцінці фінансового стану та визначення фінансової стійкості підприємства. Висвітлено основні аспекти оподаткування діяльності підприємств в Україні.
Для студентів економічних вузів, а також тих,хто досліджує проблеми організації та функціонування фінансів підприємств.
категория:  УЧЕБНИКИ, Экономика, Финансы
опубликовано: 23 августа 2011   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
Еш С.М. Фінансовий ринок
Название: Фінансовий ринок: Навчальний посібник
Автор: Еш С.М.
Издательство: ЦУЛ
Год: 2009
ISBN: 978-966-364-880-4
Страниц: 528
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 2,03 Мб

Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Фінансовий ринок» для підготовки ОКР «Бакалавр» напрямку «Економіка і підприємництво».
Для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни «Фінансовий ринок», «Гроші та кредит», «Ринок фінансових послуг», «Ринок цінних паперів», «Біржова діяльність», «Фінансові ризики», а також для аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.
категория:  УЧЕБНИКИ, Экономика, Финансы
опубликовано: 5 июля 2011   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банкиНазвание: Деньги, кредит, банки: Учебное пособие
Автор: Кузнецова Е.И.
Издательство: Юнити-Дана
Год: 2009
ISBN: 978-5-238-01593-4
Страниц: 568
Язык: русский
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 2,72 Мб

В пособии на основе общетеоретических экономических концепций и конкретных практических материалов (по Российской Федерации и ведущим зарубежным странам) раскрывается сущность таких категорий, как деньги, кредит, банки, излагаются основные принципы организации и функционирования банковских систем, а также различных кредитно-финансовых институтов, дается характеристика методам и инструментам регулирования денежно-кредитного обращения. Особое внимание уделяется правовому регулированию функционирования денежно-кредитной и банковской систем Российской Федерации, с учетом всех последних изменений финансового и банковского законодательства.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также специалистов в области финансов и кредита.
категория:  УЧЕБНИКИ, Экономика, Финансы
опубликовано: 1 июля 2011   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
Кузнецов Б.Т. ИнвестицииНазвание: Инвестиции: Учебное пособие, 2-е изд., перер. и доп.
Автор: Кузнецов Б.Т.
Издательство: Юнити-Дана
Год: 2010
ISBN: 978-5-238-01687-0
Страниц: 624
Язык: русский
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 23,5 Мб

Приведены способы анализа и управления инвестициями, а также методы их организации и финансирования. Рассмотрены реальные и портфельные инвестиции. Материалы пособия могут служить основой при разработке технико-экономических обоснований (бизнес-планов) и при формировании и управлении портфелями ценных бумаг.
Для студентов и аспирантов экономических специальностей, разработчиков, аналитиков и экспертов технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, а также для аналитиков и управляющих портфелями ценных бумаг.
категория:  УЧЕБНИКИ, Экономика, Финансы
опубликовано: 19 июня 2011   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
Ерофеева В.А. Бухгалтерский учет в строительстве (с элементами налогообложения)
Название: Бухгалтерский учет в строительстве (с элементами налогообложения)
Автор: Ерофеева В.А.
Издательство: Юрайт-Издат
Год: 2004
ISBN: 5-94879-124-6
Серия: Профессиональная практика
Страниц: 517
Язык: русский
Качество: нормальное
Формат: djvu
Размер: 7,3 Мб

В книге рассматриваются вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в организациях, являющихся участниками строительной деятельности: заказчиков, застройщиков, инвесторов и подрядчиков. Рассчитана на работников организаций, осуществляющих функции учета и контроля. Книга будет полезна студентам экономических факультетов, слушателям системы подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров, практикующим аудиторам, преподавателям и научным работникам.

категория:  УЧЕБНИКИ, Экономика, Финансы
опубликовано: 20 апреля 2011   |   комментарии (0)  |  автор: stlfil
За ред. О.В.Дзюблюка. Банківські операції
Название: Банківські операції: Підручник
Автор: За ред. О.В.Дзюблюка
Издательство: Економічна думка
Год: 2009
ISBN: 978-966-654-235-2
Страниц: 696
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: pdf, rtf
Размер: 7,2 Мб

У підручнику розглянуто основи діяльності комерційних банків у ринковій економічній системі та умови і порядок здійснення основних банківських операцій. Визначено особливості практичних аспектів банківської діяльності, пов’язаної з формуванням банківських ресурсів, кредитуванням, здійсненням розрахунків і платежів, операціями з валютою і цінними паперами, наданням основних видів послуг банків. Розглянуто питання забезпечення фінансової стійкості банківських установ та регулятивного впливу на функціонування комерційних банків з боку Національного банку України.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, фахівців банківських установ.
Авторизация
регистрация / напомнить
Уголок инвестора
Популярное
Облако тегов
Реклама